Adatvédelmi nyilatkozat
1.6. Testületi szervek létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Az Intézet működésében testületi szerv nem vesz részt, a Kórházi Felügyelő Tanács, valamint az Intézeti Bizottságok nem minősülnek testületi szerveknek.