Adatvédelmi nyilatkozat
1.7. Felügyelt költségvetési vagy közfeladatot ellátó szervek
Nincs az Intézet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, illetve alárendeltségében működő költségvetési vagy más közfeladatot ellátó szerv.