Adatvédelmi nyilatkozat

Adatok feltöltése folyamatban..

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyi adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 Az intézet által nyújtott közszolgáltatások
2.3 Intézet által fenntartott adatbázisok
2.4 Nyilvános kiadványok
2.5 Az Intézet által közzétett hirdetmények, közlemények
2.6 Az intézet által közzétett pályázatok
2.7 Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2.8 Közérdekű adatok megismerésének rendje
2.9 Az Intézet tevékenységére vonatkozó jogszabálon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2.10 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Intézetre vonatkozó adatai
2.11 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Intézet az egyik szerződő fél
2.12 Az Intézet kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.13 Az Intézetre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
2.14 Az Intézet kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
2.15 a 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.16 A 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke
2.17 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
2.18 Az Intézet által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

3. Gazdálkodási adatok

4. Szabályzatok

5. Közbeszerzési felhívások


Közérdekű adatok
2018. évre vonatkozó statisztikai összegezés
Alapító Okirat
2014. éves összesített statisztika
Számviteli politika
Számlarend
Éves költségvetések és Számviteli beszámolók
Aktuális költségvetési és számviteli adatok
Közbeszerzés
Aktuális közbeszerzési adatok
Szabályzatok
Aktuális szabályzatok